Mediation

mediation

Mediation kan u en de andere partij helpen bij het vinden van een oplossing voor uw conflict. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Bij mediation gaat het om de wensen, belangen en emoties van partijen. Feiten spelen een minder belangrijke rol.

De Mediator

demediator

Het grote verschil met bijvoorbeeld rechters en arbiters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf en de mediator begeleidt u daarbij. U doet actief mee en zoekt gezamenlijk een creatieve oplossing voor het conflict. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het gaat bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat u beiden tevreden uit het conflict komt (een win-win oplossing).

Uitgangspunten

uitgangspunten

Mediation kent twee uitgangspunten: Vrijwilligheid: U kunt niet worden gedwongen deel te nemen aan mediation. Vertrouwelijkheid: als u via mediation op zoek gaat naar een oplossing, heeft u een geheimhoudingsplicht. Alles wat tijdens de mediation besproken wordt is vertrouwelijk.

Hoe werkt

hoewerkthet

De mediation begint met het opstellen en ondertekenen van de mediation- overeenkomst. Daarin staat onder meer dat alle betrokken partijen hun best doen het conflict op te lossen. Ook tekent u voor de geheimhouding van alles wat binnen de mediation is besproken. Vervolgens start het mediationproces. De mediator laat elke deelnemer over het conflict vertellen en probeert de kern van het conflict op tafel te krijgen. Het gaat daarbij niet om het verleden en ieders standpunt, maar om de toekomst en wat u écht belangrijk vindt. De mediator helpt u om zelf een oplossing voor het conflict te vinden. De uitkomst wordt in een over- eenkomst vastgelegd. Elke partij is verplicht zich daaraan te houden.

Waarom

waarom

U wilt het conflict graag opgelost zien, ondanks de problemen in de commu-nicatie met de ander. Een onafhankelijke en neutrale persoon begeleidt u, waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt. Bij mediation denkt u in oplossingen. U kijkt minder terug in het verleden, maar juist naar de toekomst. U wilt of moet de relatie met de andere partij behouden (of goed afsluiten). Bijvoorbeeld omdat u blijft samenwerken of vanwege het contact met uw kinderen. U zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen. U werkt samen aan een oplossing. Die zal daarom beter bij u passen. Door de geheimhoudingsplicht kan het makkelijker zijn bepaalde onderwerpen te bespreken.Een mediation kan in kortere tijd (en daarmee goedkoper) tot een oplossing leiden dan procederen bij de rechter. U wilt de oplossing in eigen hand houden.

MfN register-mediator

MfN-Registermediator CMYK

Kiest u voor een MfN registermediator, dan kiest u voor een mediator die voldoet aan de kwaliteitseisen an het Mediation Federatie Nederland. In het MfN Register van Mediators worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen. Zij hebben een opleiding gevolgd, die door het MfN is erkend. MfN registermediators zijn onafhankelijk en onpartijdig en houden hun kennis en vaardigheden op peil. Zij werken volgens de Gedragsregels voor MfN registermediators. MfN registermediators vallen onder de MfN Klachten- regeling en onafhankelijk tuchtrecht. De titel MfN (Gecertificeerd) Mediator is een beschermde titel. Alleen MfN registermediators mogen deze titel gebruiken.