MfN register-mediator

Kiest u voor een MfN registermediator, dan kiest u voor een mediator die voldoet aan

de kwaliteitseisen an het Mediation Federatie Nederland. In het MfN Register van Mediators worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen. Zij hebben een opleiding gevolgd, die door het MfN is erkend. MfN registermediators zijn onafhankelijk en onpartijdig en houden hun kennis en vaardigheden op peil. Zij werken volgens de Gedragsregels voor MfN registermediators. MfN registermediators vallen onder de MfN Klachten- regeling en onafhankelijk tuchtrecht. De titel MfN (Gecertificeerd) Mediator is een beschermde titel. Alleen MfN registermediators mogen deze titel gebruiken.

Schuiven naar boven