De Mediator

Het grote verschil met bijvoorbeeld rechters en arbiters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf en de mediator begeleidt u daarbij. U doet actief mee en zoekt gezamenlijk een creatieve oplossing voor het conflict. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het gaat bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat u beiden tevreden uit het conflict komt (een win-win oplossing).

Schuiven naar boven