Onweer, storm

Tekst nog toe te toevoegen

Donkere wolken

Tekst nog toe te voegen

Bewolkte lucht

Tekst nog toe te voegen

Opklaringen

Tekst nog toe te voegen

Blauwe lucht

Tekst nog toe te voegen

Mediation

Conflicten komen overal en altijd voor. Meestal kunnen de partijen dit zelf wel oplossen. Soms is echter conflictbemiddeling (mediation) noodzakelijk.


Bij mediation zoeken de partijen onder leiding van een neutrale persoon - de mediator - naar een oplossing, waar beide tevreden mee zijn. Onderliggende belangen en emoties worden wederzijds uitgesproken. Dit leidt veelal tot een hoge acceptatie van de gezamenlijk gekozen oplossing en tot een verbetering van de relatie. Een oplossing komt bij mediation sneller tot stand dan bij rechtspraak of bij arbitrage.


Sandy Hazelhoff is een toegankelijk NMI mediator, communicatief, met een brede belangstelling, invoelingsvermogen en analytisch inzicht. Ze is creatief, scherpzinnig en staat voor deskundigheid, betrouwbaarheid en daadkracht.


Wilt u meer weten? Neem dan contact op voor vrijblijvende informatie.

Mediation

Mediation kan u en de andere partij helpen bij het vinden van een oplossing voor uw conflict. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Bij mediation gaat het om de wensen, belangen en emoties van partijen. Feiten spelen een...

De Mediator

Het grote verschil met bijvoorbeeld rechters en arbiters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf en de mediator begeleidt u daarbij. U doet actief mee en zoekt gezamenlijk een creatieve oplossing voor het conflict. De mediator kiest geen partij,...

Uitgangspunten

Mediation kent twee uitgangspunten: Vrijwilligheid: U kunt niet worden gedwongen deel te nemen aan mediation. Vertrouwelijkheid: als u via mediation op zoek gaat naar een oplossing, heeft u een geheimhoudingsplicht. Alles wat tijdens de mediation besproken wordt is vertrouwelijk.

Hoe werkt

De mediation begint met het opstellen en ondertekenen van de mediation- overeenkomst. Daarin staat onder meer dat alle betrokken partijen hun best doen het conflict op te lossen. Ook tekent u voor de geheimhouding van alles wat binnen de mediation is besproken. Vervolgens start het mediationproces. De mediator laat elke deelnemer...

Waarom

U wilt het conflict graag opgelost zien, ondanks de problemen in de commu-nicatie met de ander. Een onafhankelijke en neutrale persoon begeleidt u, waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt. Bij mediation denkt u in oplossingen. U kijkt minder terug in het verleden, maar juist naar de toekomst. U...

MfN register-mediator

Kiest u voor een MfN registermediator, dan kiest u voor een mediator die voldoet aan de kwaliteitseisen an het Mediation Federatie Nederland. In het MfN Register van Mediators worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen. Zij hebben een opleiding gevolgd, die door het MfN is erkend. MfN registermediators zijn onafhankelijk en onpartijdig en...